Εκλογές για την ανάδειξη Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛ.ΕΤ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2725/99 του ν.4726/2020 και του άρθρου 19 του καταστατικού της, προσκαλεί τα μέλη της στην 2η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2021.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Διοικητικος και Οικονομικός Απολογισμός 2021 και Οικονομικός Προϋπολογισμός 2022
  2. Απαλλαγή του Δ.Σ.
  3. Εκλογές για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία της ΕΛ.ΕΤ.Α. την Τετάρτη 24/11/2021 από ώρα 18:00-20:00 και σε περίπτωση μη απαρτίας το Σάββατο 27/11/2021 και ώρα 16:00-18:00. Θα ακολουθήσουν οι εκλογές από ώρα 18:00  – 21:00.

Δικαίωμα ψήφου και δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. έχουν όλα τα ταμειακά ενήμερα μέλη του Σωματείου. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως στον Γραμματέα της Λέσχης έως την 12η πρωινή της προηγούμενης ημέρας από την Γ.Σ.

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία στις 24/11/2021 εάν παρευρίσκονται σε αυτή τα μισά συν ένα ταμειακά ενήμερα μέλη, ενώ στις 28/11/2021 με όσα ταμειακά ενήμερα μέλη παρευρεθούν τηρώντας όλα τα ισχύοντα μέτρα για τον Covid -19.