1η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛ.ΕΤ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2725/99 του ν.4726/2020 και του άρθρου 19 του καταστατικού της, προσκαλεί τα μέλη της στην 1η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2024.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1)Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός 2023

2)Απαλλαγή του Δ.Σ.

3)Aγωνιστικό Πρόγραμμα 2024

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία της ΕΛ.ΕΤ.Α. την Τετάρτη 31/01/2024 από ώρα 18:00-20:00 και σε περίπτωση μη απαρτίας το Σάββατο 03/02/2024 και ώρα 18:30.