3ο Ράλλυ Σπρίντ Δωδώνης – Δελτίο Πληροφοριών Νο.1

Με το παρόν Δελτίο Πληροφοριών τροποποιείται ο Συμπληρωματικός Κανονισμός του Αγώνα ως εξής :

 

1.3 ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

 

Πρόεδρος Αγωνοδικών : Ευθύμιος Τσαμτσούρης

Αγωνοδίκες : Γεώργιος Σκάνδαλος

Ιωάννης Τσικίνας

 

Παρατηρητής ΕΘ.Ε.Α. : Ευθύμιος Τσαμτσούρης

 

Ιατροί του Αγώνα : Δημήτρης Γιώτης

Άγγελος Πολίτης

Αναστασία Χατζημουρατίδου

 

 

22. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

22.1 Στο 3ο ΡΑΛΛΥ ΣΠΡΙΝΤ ” ΚΑΤΣΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.” επιτρέπονται οι αναγνωρίσεις της διαδρομής ,

από την ημέρα διανομής του Road Book μέχρι και την 20:00 ώρα της 19ης Ιουλίου 2008 … … ….

 

Επίσης , τροποποιείται το Road Book ως εξής :

 

Η τεχνητή επιβράδυνση της τουλίπας Νο. 33 καταργείται και μεταφέρεται, με την ίδια φορά διέλευσης, στην τουλίπα Νο. 34.

Πρέπει όμως να δοθεί προσοχή στο γεγονός ότι το Road Book που θα διανεμηθεί από την Οργανωτική Επιτροπή

κατά την διάρκεια του Ελέγχου Εξακρίβωσης θα έχει αποτυπωμένη την αλλαγή αυτή.

 

 

Από την Οργανωτική Επιτροπή