ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Νο2

5ου ΡΑΛΛΥ ΣΠΡΙΝΤ ΔΩΔΩΝΗΣ – AUTO Test Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Ιωαννίνων ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑ

 

16 – 17 Ιουλίου 2011

 

 

ΔΕΛΤΙΟ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ   Νο. 2

Παρασκευή 15  Ιουλίου 2011,  13:30

 

 

α) Τροποποίηση Άρθρου 12.1 του Συμπληρωματικού κανονισμού :

Από «Σάββατο 9 Απριλίου και από ώρα 14:00-17:00 (θα ανακοινωθεί με Δ.Π.)»

Σε «Σάββατο 16 Ιουλίου 2011 ώρα 15:00-19:00 στις εγκαταστάσεις AUTO Test Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Ιωαννίνων στην ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑ»

 

β) Τροποποίηση Άρθρου 22.1 του Συμπληρωματικού κανονισμού :

 

     Από «Στο 5ο ΡΑΛΛΥ Δωδώνης – AUTO Test ΙΚΤΕΟ Ιωαννίνων, επιτρέπονται οι αναγνωρίσεις της διαδρομής , από την ημέρα διανομής του road-book μέχρι και 2 ώρες πριν από τον Τεχνικό Έλεγχο»

 

     Σε «Στο 5ο ΡΑΛΛΥ Δωδώνης – AUTO Test ΙΚΤΕΟ Ιωαννίνων, επιτρέπονται οι αναγνωρίσεις της διαδρομής , από την ημέρα διανομής του road-book μέχρι και μισή ώρες πριν το πέρας της διαδικασίας του Τεχνικού Έλεγχου».

 

     Η τήρηση της ανωτέρω τροποποίησης θα ελέγχεται από τους ανθρώπους της Οργάνωσης που θα βρίσκονται στην διαδρομή.

 

γ) Ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια του άρθρου 14.2, η διαδρομή από το STOP μέχρι το ΣΕΧ2 θα επιβλέπεται από μοτοσικλετιστές της Οργάνωσης και θα ελέγχεται ως προς την εφαρμογή Κ.Ο.Κ.

 

Επίσης επανακαθορίζεται το ωράριο του αγώνα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

            ΩΡΑΡΙΟ 1ου Αυτοκινήτου

 

ΣΕΧ1                             :   9:27

 

Εκκίνηση 1ου Σκέλους :   9:30

 

ΣΕΧ2                             : 11:10

 

Εκκίνηση 2ου Σκέλους : 11:13

 

ΣΕΧ2Α                           : 11:43 (Στο ΣΕΧ2Α, επιτρέπεται η προ-άφιξη).

 

 

Η  Οργανωτική Επιτροπή του Αγώνα.