Διαδικασία έκδοσης αγωνιστικής άδειας…

Oδηγίες για εγγραφή στα μητρώα αθλητών της ΕΛ.ΕΤ.Α.

Βήμα 1. Παράβολα για ΕΛ.ΕΤ.Α. & ΟΜΑΕ

Οι αθλητές πρέπει απαραίτητα να είναι εγγεγραμμένα μέλη σε αναγνωρισμένα σωματεία της Ομοσπονδίας

Για την ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ στην ΕΛ.ΕΤ.Α., που αφορά όσους δεν έχουν γίνει μέλη μας ή δεν έχουν ανανεώσει για το 2013 , καταθέτει το ποσό 30? στον ταμία της λέσχης.

Ο Αθλητής/Αγωνιζόμενος καταθέτει το αντίστοιχο παράβολο για την έκδοση του Δελτίου Αθλητού (αγωνιστική άδεια – licence) στο λογαριασμό της ΟΜΑΕ (Τράπεζα Πειραιώς, αρ.λογ. 5055 051609 112-ΟΜΑΕ ή ΙΒΑΝ GR5701720550005055051609112)

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ( ΑΓΩΝ. ΑΔΕΙΩΝ-lICENCE)

Τα παράβολα που αφορούν στην έκδοση των Δελτίων Αθλητών διαμορφώνονται ως ακολούθως:

1.    Για αγώνες αυτ/του, 130 ευρώ ( από 160 ευρώ )

2.    Για παιδιές εκδίδονται μόνο ετήσια Δελτία, 60 ευρώ

3.    Για Διεθνή, 200 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται η starting permission)

4.    Για Διαγωνιζόμενο – Ομάδα, 70 ευρώ

5.     Για Ψευδώνυμο, 70 ευρώ

Βήμα 2 . Κατεβάζετε και συμπληρώνετε την ΑΙΤΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΘΛΗΤΟΥ, δυο φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (μία για την αίτηση και μία για το Δελτίο Αθλητού) μας τα στέλνετε προκειμένου να εκδοθεί από την ΟΜΑΕ το Δελτίο Αθλητού και να πάρετε αριθμό μητρώου Α/Μ. Μαζί με τις ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι ιατρικές εξετάσεις ισχύουν για δυο έτη αλλά με υποχρέωση για ετήσια ανανέωση μόνο από τον παθολόγο και ακολουθούν την ετήσια διαδικασία έκδοσης του Δελτίου Αθλητού. Γίνονται δε σε νομαρχιακό νοσοκομείο, κέντρο υγείας, αγροτικό ιατρείο, υγειονομική στρατιωτική μονάδα ή από έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. (μονάδες Ε.Σ.Υ.) ιατρούς ή ιδιώτες ιατρούς οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι με οποιοδήποτε ταμείο του Δημοσίου ( νόμος 2725, άρθρο 2).

1.    Όσον αφορά αγώνες αυτοκινήτου και καρτ ο αθλητής προσκομίζει τη γνωμάτευση/βεβαίωση στη β΄ σελίδα της αίτησής του σφραγισμένη από οφθαλμίατρο, παθολόγο και  τεστ κοπώσεως για τους άνω των 40 ετών αθλητές.

2.    Για τις παιδιές ( Drag Day, Track Day, Drift, GP, Δεξιοτεχνία, Regularity ) ο αθλητής υποχρεούται να προσκομίσει τη γνωμάτευση μόνο από παθολόγο στο έντυπο αίτησής του.

Έκδοση Δελτίου Διαγωνιζόμενου – Ομάδας

Ο Διαγωνιζόμενος-Ομάδα καταθέτει το αντίστοιχο παράβολο 70? για την έκδοση του Δελτίου Διαγωνιζόμενου-Ομάδας (αγωνιστική άδεια – licence) στο λογαριασμό της Ο.Μ.Α.Ε. (Τράπεζα Πειραιώς, αρ.λογ. 5055 051609 112-ΟΜΑΕ ή ΙΒΑΝ GR5701720550005055051609112) .

Κατεβάζετε και συμπληρώνετε την ΑΙΤΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ , που θα βρείτε παρακάτω και με την απόδειξη κατάθεσης (Ο.Μ.Α.Ε.) μας τα στέλνετε προκειμένου να εκδοθεί από την ΟΜΑΕ το Δελτίο Διαγωνιζόμενου και να πάρετε αριθμό μητρώου Α/Μ.

Στοιχεία Αποστολής Αιτήσεων

Για την έκδοση του ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΘΛΗΤΗ & ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ από την ΕΛ.ΕΤ.Α. μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ.Γιάννη Παπαζήση τηλέφωνο 6998106000.