ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΤΗΡΙΑ Μ.Μ.Ε.

Κατά την διάρκεια του Τεχνικού Ελέγχου του 7ου Ράλλυ Σπριντ ΔΩΔΩΝΗΣ θα δοθούν από την Γραμματεία και τα διαπιστευτήρια στους εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε. (δημοσιογράφους, φωτογράφους, καμεραμάν κλπ).

Παρακαλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν τα στοιχεία τους το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 30/6/2014 στο email της Λέσχης (mail@eleta.eu).