Ενημέρωση σχετικά με την μεταφορά των αγωνιστικών

Όσοι αγωνιζόμενοι έχουν δηλώσει ήδη συμμετοχή και δήλωσαν πως επιθυμούν την μεταφορά των αυτοκινήτων τους με αυτοκινητάμαξα, κατά χρονολογική σειρά δήλωσης έχουν εξασφαλίσει την θέση τους και θα ενημερωθούν από την ΟΜΑΕ για τον τόπο, τρόπο και χρόνο φόρτωσης των αγωνιστικών τους.

Ενημερώνουμε όμως, πως μένουν άλλες 2 θέσεις για να συμπληρωθεί και η 2η αυτοκινητάμαξα για το 7ο Ράλλυ Σπριντ ΔΩΔΩΝΗΣ. Θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας για τις 2 αυτές θέσεις μιας και δεν θα υπάρξει 3η αυτοκινητάμαξα!