κέντρου μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Πτολεμαίδα…

Απο τη σελίδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης

 

Μπήκαν οι βάσεις για τη δημιουργία ολοκληρωμένου κέντρου μηχανοκίνητου αθλητισμού και εναλλακτικών μορφών ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή των ορυχείων της ΔΕΗ Α.Ε.

«Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) Κοζάνης, σε συνεργασία με την ΤΕΔΚ Ν. Κοζάνης (για λογαριασμό των λιγνιτικών Ο.Τ.Α.) και την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ, έθεσε τις βάσεις για την προώθηση του μεγαλεπήβολου οράματος της δημιουργίας ολοκληρωμένου κέντρου μηχανοκίνητου αθλητισμού και εναλλακτικών μορφών ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή των ορυχείων της ΔΕΗ Α.Ε., με την έναρξη των αναγκαίων μελετών που περιλαμβάνουν όλες τις πτυχές του έργου».

Τα παραπάνω τόνισε ο Νομάρχης Κοζάνης και Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΑΝΚΟ Γιώργος Δακής, κατά την κοπή της πίττας της Αυτοκινητιστικής Λέσχης Πτολεμαίδας που έγινε το Σάββατο 07/02/2009 στην Πτολεμαίδα, επισημαίνοντας ότι:

η μελέτη που ξεκίνησε περιλαμβάνει τη σκοπιμότητα και τις προϋποθέσεις βιωσιμότητας του παραπάνω έργου, αξιοποιώντας τη διεθνή κυρίως εμπειρία και τη δυνατότητα τοπικής μεταφοράς της, κατάλληλα προσαρμοσμένης, καθώς και τα διδάγματα από την εμπειρία στη χώρα μας.

Εντάσσει το έργο στον ευρύτερο χωροταξικό σχεδιασμό και συνδυάζει τον μηχανοκίνητο αθλητισμό παντός είδους (έδαφος, αέρας, νερό) με την βιομηχανική δραστηριότητα στην περιοχή μας λόγω της ΔΕΗ Α.Ε.και με τον αγροτουρισμό.

Παράλληλα εντάσσει την περιβαλλοντική διάσταση, ως μία περιβάλλουσα συνιστώσα της αναπτυξιακής διαδικασίας και διασυνδέει την υποχρέωση της ΔΕΗ Α.Ε. για αποκατάσταση των εξοφλημένων ορυχείων με τις κοινόχρηστες χρήσεις του κέντρου μηχανοκίνητου αθλητισμού, τις οποίες και εξυπηρετεί.

Η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελεί επίσης πρωταρχική μας μέριμνα.

Μεταξύ άλλων θα γίνει έρευνα των δυνητικών χρηστών – πελατών, θα διαστασιολογηθούν οι παρεμβάσεις και θα ακολουθήσει λειτουργική χωροθέτηση όλων των χρήσεων, ενώ παράλληλα θα αναλυθεί ο ανταγωνισμός και θα προεκτιμηθούν τα αναμενόμενα οικονομικά αποτελέσματα.

Θα προσδιορισθεί ο Φορέας Διαχείρισης και θα περιγραφούν οι αναγκαίες διοικητικές και νομοθετικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της τιμολογιακής πολιτικής.

Τέλος, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός σε βάθος δύο ή περισσότερων ετών θα εφαρμοσθεί με συγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης.

Στα παραδοτέα περιλαμβάνονται και προτάσεις συμπλήρωσης – τροποποίησης του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου καθώς και πρόταση πηγών χρηματοδότησης, έτσι ώστε ο σχεδιασμός να είναι ρεαλιστικός και υλοποιήσιμος».

Η υλοποίηση του παραπάνω μεγαλόπνοου έργου αποτελεί μία εναλλακτική πρόταση για την ομαλή μετάβαση της οικονομίας της περιοχής μας στη μεταλιγνιτική περίοδο και στην αναγκαία διαφοροποίηση της απασχόλησης, την οποία υποστηρίζουμε με κάθε τρόπο, αναλαμβάνοντας τις αναγκαίες πρωτοβουλίες.

 

Επιτέλους ένα καλό νέο για το μηχανοκίνητο αθλητισμό στη χώρα, σε μια περιοχή που είναι προσβάσιμη άμεσα απο όλη τη Β.Ελλάδα και διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να δημιουργηθεί κάτι αξιόλογο. Ας ελπίσουμε να μην έχει την μοίρα που είχαν όλα τα μεγαλεπίβολα σχέδια μέχρι στιγμής για πίστες προδιαγραφών F1 και να δουλέψει ο δημόσιος μηχανισμός σε συνεργασία με την ιδιωτική πρωτοβουλία για να προκύψει ο πόλος έλξης και η ανάπτυξη που συνεπάγεται αυτού, σε μια περιοχή “μαυρη” για πολλά χρόνια τώρα που αξίζει επιτέλους να γίνει γνωστή και για κάτι άλλο εκτός απο τη “μόλυνση” τα “φουγάρα” και ο,τι άλλο σχετίζεται με τους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς που είναι το κύριο χαρακτηριστικο της περιφέρειας.

 

υπομονή και πιστη λοιπόν και ας ελπίσουμε να γίνει και στην Ήπειρο κάποια παρόμοια κίνηση και να μη μείνουμε εσ’αεί εκτός χάρτη και σ’αυτόν τον τομέα…