Παράταση συμμετοχών μέχρι Δευτέρα 20:30 μμ

Μετά από αίτημα της ΕΛ.ΕΤ.Α. προς την ΟΜΑΕ για παράταση λήξης των δηλώσεων συμμετοχών στο 7ο Ράλλυ ΔΩΔΩΝΗΣ λόγω του έντονου ενδιαφέροντοςτης τελευταίας στιγμής, δώθηκε έγκριση από την Ομοσπονδία για παράταση των, μέχρι Δευτέρα και ώρα 20:30 μ.μ.