Διοικητικό Συμβούλιο ΕΛ.ΕΤ.Α. – Εξελεγκτική Επιτροπή


Μετά τις Εκλογές της ΕΛ.ΕΤ.Α. που διεξήχθησαν παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου το Σάββατο 27/11/2021, συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου , με τριετή θητεία .

Πρόεδρος Σαρηγιαννίδης Χρήστος

Αντιπρόεδρος Τζομάκας Αλέξανδρος

Γραμματέας Αντωνίου Αντώνης

Ταμίας Δήμος Κώστας

Μέλος Λεοντάρης Γιάννης
Ακόμη από τις Εκλογές αναδείχτηκε και η νέα Εξελεγκτική Επιτροπή , επίσης με τριετή θητεία:Παππάς Κώστας, Σπύρου Αποστόλης και Τασούλας Κωνσταντίνος.