3ο Ράλλυ Σπρίντ Δωδώνης – Δελτίο Πληροφοριών Νο.2

Ο Αγωνοδίκης  κος  Ιωάννης  Τσικίνας  αντικαθίσταται  με τον  Αγωνοδίκη κο Γεώργιο Νούσια .

Ο κος Ιωάννης  Τσικίνας αναλαμβάνει Τεχνικός Έφορος στην θέση του κου Ανδρέα Αραμπατζή.

 

 

 

Διοικητικός και Τεχνικός Έλεγχος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Ιουλίου 2008, από 15:00 έως  19:00 στο χώρο της “;Κατσάνος  Α.Β.Ε.Ε.”;

 

 

  

Από την Οργανωτική Επιτροπή