Αναβολή Ράλλυ Σπρίντ ΔΩΔΩΝΗΣ 2012

Το  Δ.Σ.  της  ΕΛ.ΕΤ.Α.   βρίσκεται  στη  δυσάρεστη  θέση  ,  


λόγω της  άσχημης  οικονομικής  αλλά και  ρευστής  πολιτικής  κατάστασης ,  


να  ματαιώσει  τον  Αγώνα  της  30ης  Ιουνίου / 1ης Ιουλίου .