ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Νο 1

4ου ΡΑΛΛΥ ΣΠΡΙΝΤ ΔΩΔΩΝΗΣ – ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΒΕΕ

 

4 – 5 Ιουλίου 2009

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ   Νο. 1

Τετάρτη  24  Ιουνίου 2009,  21:00

 

 

 

Γίνονται οι παρακάτω αλλαγές στον Συμπληρωματικό Κανονισμό :

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

–  Παρατείνεται η προθεσμία Εγγραφών Συμμετοχής έως την Δευτέρα 29 Ιουλίου 2009 και ώρα 20:00, εκτός εάν νωρίτερα συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός συμμετοχών, οπότε θα υπάρξει νεότερο ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.

 

ΑΡΘΡΟ 1     ΟΡΓΑΝΩΣΗ.

1.3  ΣTEΛEXH TOY AΓΩNA

 

        Οι Ιατροί του Αγώνα αντικαθίστανται από τους,  

Μαρίνη Αικατερίνη

Μάντης Κων/νος

 

ΑΡΘΡΟ 2   ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ

2.1 …; …;Ο Αγώνας προσμετρά επίσης (βάσει της εγκ. 19/2009 ΕΘΕΑ) στα:

             Μικτό Έπαθλο   Οδηγών  Κλάσεως  Α/0

             Μικτό Έπαθλο   Συνοδηγών  Κλάσεως  Α/0

 

 

ΑΡΘΡΟ 12      ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

12.1   …;.. οι αναγνωρίσεις επιτρέπονται μέχρι το πέρας του Τεχνικού Ελέγχου, δηλαδή Σάββατο 04 Ιουλίου 2009 , 19:00.

 

 

Η  Οργανωτική Επιτροπή του Αγώνα.