Διαδραστικός χάρτης 22ου ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ mini RALLY “AUTOTest”

[googlemaps https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1SM2oyPWL6Mxi7DWs6y0Ca7cuVm8&w=540&h=340]