Ενημέρωση Αγωνιζομένων από Θεσσαλία και Βόρεια Ελλάδα.

Μετά από ενέργειες του φίλου αγωνιζομένου Λεσιώτη Κώστα, υπήρξε προσφορά Αυτοκινητάμαξας που μπορεί να εξυπηρετήσει (υπό κάποιες προϋποθέσεις) αγωνιζόμενους που ενδιαφέρονται για μεταφορά με Αυτοκινητάμαξα από τις περιοχές Θεσσαλίας και Βορείου Ελλάδος.

Η Λέσχη έχει την διάθεση (ελπίζουμε και την χορηγία!), εφόσον συμπληρωθεί η συγκεκριμένη Αυτοκινητάμαξα (καρότσα 8 αυτοκινήτων), να συμμετέχει οικονομικά στο κόστος με κάποιο ποσό.

Επειδή όμως απαραίτητη προϋπόθεση είναι να συμπληρωθεί η συγκεκριμένη Αυτοκινητάμαξα παραθέτουμε το τηλέφωνο του φίλου Κώστα, ώστε αν οργανωθεί το γκρούπ, να κινηθούμε σαν Λέσχη για την εξασφάλιση χορηγίας για την κάλυψη όσο το δυνατό μεγαλύτερου ποσού από πλευράς μας.

Κώστας Λεσιώτης Βόλος 6943483705