1η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛ.ΕΤ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2725/99 του ν.4726/2020 και του άρθρου 19 του καταστατικού της, προσκαλεί τα μέλη της στην 1η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2024. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1)Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός 2023…

Continue Reading1η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ